Visste du at du får solcellestøtte fra Enova? 

Hvordan fungerer det, hvem kan få støtte og hvor mye kan man få? Under har vi samlet det du trenger å vite om Enova-støtte for produksjon av egen strøm med solceller.

En strålende glad elektriker som monterer solcellepaneler på taket

Nå kan privatpersoner få opptil 32.500 kroner i støtte når man monterer solceller på taket, mot tidligere 26.250 kroner.

Hvem er Enova, og hvorfor er det bra at du vet om dem?

Solcellestøtte fra Enova er et viktig tiltak som bidrar til å fremme utviklingen og bruk av solenergi i Norge, og mindre bruk av fossil energi. 

Enova, et norsk statlig selskap, har som formål å fremme omstillingen til et mer bærekraftig energisystem. De tilbyr en rekke økonomiske støtteordninger og tiltak for å stimulere til bruk av fornybar energi, inkludert solenergi.

Enova tilbyr støtte til både private husholdninger, bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å installere solcelleanlegg. Støtten bidrar til å redusere økonomiske hindringer og gjør det mer attraktivt for folk å investere i solenergi. 

Nå får privatpersoner inntil 32.500 kroner i solcellestøtte

De høye strømprisene påvirker oss alle, og vi har lenge kjent på hvor stor effekt dette har på vår økonomi. Dette ser det dessverre ut til at vi må regne med, en god stund fremover.

Visste du at du kan få støtte fra Enova for å installere solceller? Nå kan privatpersoner få opptil 32.500 kroner i støtte ved å montere solcelleanlegg og for å produsere din egen elektrisitet. 

Investeringstilskuddet gis til privatpersoner for å dekke store deler av kostnadene ved å installere solcelleanlegget. Tilskuddet varierer avhengig av størrelsen på anlegget og andre faktorer.

Les også: Hva koster solceller, og hva er fordelene?   

Solcelleanlegg er riktig valg for deg som:

  • Ønsker å produsere din egen strøm
  • Er interessert i å bruke ny og grønn teknologi
  • Har et hus med et tak som er egnet for solceller
  • Har en strømleverandør som vil kjøpe strømmen du produserer, men ikke bruker
  • Kan etablere en tilknytningsavtale og nettleieavtale med ditt nettselskap

Støtte for produksjon av egen strøm

Regjeringen er opptatt av hvordan økte strømpriser treffer husstander med lave inntekter, som har begrensede muligheter til å oppgradere boligene sine med bærekraftige energitiltak. Derfor er 100 av de 750 millionene til Enova øremerket energitiltak i kommunale boliger. 

For å få støtte fra Enova skal du dekke deler av ditt eget strømbehov. Hvis du blant annet produserer mer strøm enn du får brukt, for mye strøm, kan du også selge strøm tilbake til strømnettet og dermed tjene penger på det.

Enova tilbyr også et tilskudd per produsert kilowattime solenergi over en periode. Dette betyr at privatpersoner kan få økonomisk kompensasjon for den solenergien de selv genererer gjennom solcelleanlegget. Se utregningsforslag under.  

Så mye kan du få i tilskudd:

Hva du får i støtte avhenger av flere faktorer.

  • Selve installasjonen av anlegget: 7.500,-
  • I tillegg får du kroner 1.250,- per kWp installert, med maksimal effekt på 20 kW, som blir opptil 25.000,-.
  • Dette gir deg en samlet maksimal støtte på 32.500 kroner.
  • Eksempel: Hvis du kjøper et anlegg med en maks effekt på 10 kW, får du totalt 20.000 kroner i solcelletilskudd fra Enova: 

Regnestykket blir da: (1.250,- x 10) + 7.500 kr = 20.000,-

Du kan få enda mer støtte hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere eller smart strømstyring. Les mer om dette her. 

Hvordan søker man om støtte fra Enova? 

Når solcelleanlegget ditt er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Les mer her

Støtten kan endre seg, benytt sjansen mens den er der

Det er viktig å merke seg at støttenivåene og retningslinjene kan variere over tid, da Enova tilpasser programmene sine for å følge endringer i markedet og politiske prioriteringer. Derfor er det anbefalt å besøke Enovas offisielle nettside for å få oppdatert informasjon om gjeldende støttesatser, søknadsprosessen og eventuelle tilleggskrav.

Solcellestøtten fra Enova for privatpersoner har vært et viktig bidrag til økt bruk av solenergi i norske hjem. Den har redusert kostnadene og økt lønnsomheten ved å installere solceller, og den har bidratt til reduksjon av klimagassutslipp og fremmet overgangen til en mer bærekraftig energiforsyning.

Trenger du hjelp til å velge solceller til din bolig?

Vi har mange dyktige elektrikere som kan hjelpe deg med solceller. Snakk med oss, så finner vi ut av hvilket solcellebehov du har til akkurat din bolig eller fritidsbolig.